VERANTWOORD MASSEREN IN DE 1,5 METER SAMENLEVING

MassageByEsther, wereldmassage zal vanaf 1 oktober 2020 weer open gaan. Er worden alleen afspraken gemaakt met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid kan weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doen ik aan de hand van een schriftelijke en telefonische triage / gezondheidscheck.

Mocht u na de gemaakte afspraak toch klachten krijgen (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)) dan verzoek ik u dringend de afspraak te annuleren (gratis). Daarnaast heb ik  in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Maken van een afspraak en telefonische triage

U behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM:

 1. ALLE mensen van 70 jaar en ouder.
 2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het Covid-19 virus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op basis van een gezondheidscheck die ik telefonisch met u doorloop, bepalen we of u behandeld kunt worden.  

Voor alle cliënten geldt:

U kunt GEEN afspraak maken als u één van onderstaande vragen met JA beantwoordt.

 1. Heeft u (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u het Covid-19 virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 6. Bent u in quarantaine omdat u korter dan 14 dagen geleden uit een land/regio bent teruggekeerd met code oranje of rood? (*)

(*) Indien antwoord 'ja' dan moeten wij de afspraak uit te stellen.

Deze landen zijn te checken op: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

U kunt pas op de afspraak verschijnen als u elke bovenstaande vraag naar waarheid met NEE kunt beantwoorden.

Aanvullende maatregelen in mijn praktijk

Wat vraag ik van u?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes. 
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij mij binnen. 
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
 • Bij binnenkomst desinfecteren wij beide op de daarvoor aangewezen plaats de handen d.m.v. handalcohol.
 • Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten.
 • Masseur en cliënt dragen vóór/tijdens/ná de massage een goedgekeurd mondkapje (geen katoen/bamboe/zelf gemaakt).
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen. 
 • Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk kunnen gesloten zijn. 
 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met me op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan. 
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via bankoverschrijving, dus niet contant.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg de instructies van de masseur altijd op.

Onze voorzorg maatregelen:

 • De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
 • Wij geven elkaar geen hand bij binnenkomst. 
 • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
 • Ik ventileer en/ of lucht de behandelkamer voor/tijdens/na de behandeling.
 • Ik plan meer tijd in voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken. 

Zoals altijd krijgt u per mail een bevestiging van uw afspraak. Vanaf heden zal er een Covid-19-checklist bij zitten. Ik wil u vragen die invullen en ondertekend meenemen naar de afspraak, dan kan ik deze toevoegen aan uw dossier.

Ik kijk er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van mij gewend bent.

Ik zal u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens!

Esther